Merchize

Foobla VN

Company Detail

Merchize là một platform E-commerce của Công Ty TNHH Công Nghệ Foobla, dành riêng cho POD (Print on Demand) và Dropshipping. Nền tảng giúp xây dựng store bán hàng, tạo các campaign bán hàng, import sản phẩm từ các Tee Platform: Shopify, WooCommerce, TeeChip… và fulfill đơn hàng hoàn toàn tự động. Ngoài ra, Merchize giải quyết bài toán tối ưu các quản lý về marketing đa kênh bằng cách tích hợp với các nền tảng: Google Shopping, Facebook ads và Bing ads cũng như tối ưu CR, Up-Sell và Cross-Sale

Chi tiết tham khảo: https://bymerchize.com/

—————–

🏢 Địa điểm: Tòa nhà Golden Field, 24 Nguyễn Cơ Thạch, Nam từ Liêm, Hà Nội