About us

Foobla Việt Nam

Foobla là doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghệ, bao gồm 2 lĩnh vực cốt lõi:

  • Team Platform: làm về lĩnh vực liên quan đến platform e-commerce và cross-border commerce.
  • Team Tools: Chuyên xây dựng những công cụ cung cấp data, insight thị trường cho các seller eCommerce.

Merchize – là platform thương mại điện tử bán hàng print on demand và dropshipping toàn cầu. Nền tảng giúp xây dựng store bán hàng, import sản phẩm từ các Tee Platform: Shopify, WooCommerce, TeeChip… và fulfill đơn hàng hoàn toàn tự động. Ngoài ra, Merchize giải quyết bài toán tối ưu các quản lý về marketing đa kênh bằng cách tích hợp với các nền tảng: Google Shopping, Facebook ads và Bing ads cũng như tối ưu CR, Up-Sell và Cross-Sale

Với tầm nhìn mục tiêu là “Trở thành một đơn vị cung cấp dịch vụ và các sản phẩm công nghệ hàng đầu thế giới”. Chúng tôi đã, đang và luôn hướng tới xây dựng một nguồn nhân lực ổn định, chất lượng và phát triển bền vững.

Tầm nhìn, sứ mệnh

Với tầm nhìn phát triển và trở thành đơn vị cung cấp các nền tảng về công nghệ hàng đầu thế giới. Foobla luôn nỗ lực sáng tạo các giải pháp và không ngừng thay đổi để hoàn thiện cũng như đưa thương hiệu Việt Nam ra bản đồ công nghệ thế giới

Đội ngũ nhân sự

Tại Foobla, với nền tảng từ những nguồn nhân lực trẻ trung , đội ngũ nhân sự luôn hết mình, xây dựng nên văn hóa làm việc năng động, sáng tạo, và trách nhiệm dám nghĩ dám làm. Đóng góp vào sự phát triển của Foobla đến ngày hôm nay

Đối với khách hàng

Với tiêu chí luôn lấy khách hàng làm cốt lõi, đội ngũ Foobla luôn nghiên cứu nhu cầu sử dụng, xây dựng và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về chất lượng sản phẩm và dịch vụ trải nghiệm, nhằm mang lại sự hài lòng nhất cho khách hàng